teraz gra
Radio Profeto 92,1 FM Reklama w Radiu Profeto
ks. Wiesław Pietrzak SCJ: Stracić dla Niego

Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.

Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w królestwie swoim.

 

Oto cała metoda życia z Bogiem i dla Boga! Oto wskazanie dla tych, którzy na serio traktują niebo i wieczność!

Zaparcie się siebie, przyjaźń z krzyżem, czyli cierpieniem. Strata tego, co cenne, aby zyskać najcenniejsze. Dusza, która niewidoczna, ale ważniejsza niż wszelkie widoczne i dotykalne dobra materialne.

Jakże trudno to przyjąć i wtedy, i teraz! Nie ma jednak innej alternatywy. Wielkie wymagania, bo wielka nagroda!

Co można dać w zamian za dusze nieśmiertelną? Nic nie jest taką wartością! Wie o tym jednak tylko ten, który wierzy, który ponad doczesność potrafi przedkładać niewidzialną przyszłość. Czy potrafmy stracić, aby zyskać? Czy stać nas na to, aby ponad widoczne przedkładać zakryte i dostępne tylko wiarą?

Daj Mistrzu siłę do naśladowania Ciebie! Daj łaskę zaparcia się, aby nie hołdować temu, co tylko przyziemne. Daj siłę podjęcia krzyża szarej codzienności w duchu naśladowania Ciebie.

Naucz tracić, aby zyskać!

 

Więcej komentarzy na profeto.pl

 

 

.