teraz gra
Exodus 16 Zakodowane dane
ks. Mariusz Krawiec SSP: Czuwać właściwie

Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. 

Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: "Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!" Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: "Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną". Odpowiedziały roztropne: "Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie!" Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: "Panie, panie, otwórz nam!" Lecz on odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was". Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.

 

Czuwanie jest częścią naszego chrześcijańskiego życia. Czuwamy w oczekiwaniu na powtórne przyjście Pana. Czuwamy, abyśmy nie ulegli pokusie i zwiedzeni kłamstwem szatana, nie zeszli na manowce grzechu. Czuwamy, ucząc się wrażliwości na obecność drugiego człowieka, aby w odpowiednim momencie zauważyć jego potrzeby i wyciągnąć ku niemu pomocną dłoń. 

Mądrość o której mówi dzisiejsza przypowieść, związana jest z umiejętnością przewidywania następstw naszych decyzji i czynów. Panny roztropne przygotowały odpowiednią ilość oliwy, tak że wystarczyła ona, aby utrzymać płonące lampy, aż do przyjścia Pana. Nieroztropne panny, choć pełne entuzjazmu na myśl o przychodzącym Panu, nie przewidziały, że może się on spóźnić i zabraknie im oliwy w lampach. 

Przypowieść ta uświadamia nam, że w życiu nie wystarczy jedynie entuzjazm i dobra wola. Potrzebny jest jeszcze rozsądek. Nie wystarczy jedynie czuwać, ale trzeba tak czuwać, aby w odpowiednim momencie właściwie zareagować i nie przeoczyć tego, co naprawdę ważne.

 

Więcej komentarzy na profeto.pl

 

 

.