teraz gra
Reklama w Radiu Profeto Rekolekcje Zembrzyce
Teresa Cisłowska: Czy?

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło.

A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się! Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.

 

Czy pamiętam szczególne spotkania z Bogiem, doświadczenia  Jego mocy przebudowującej moje serce, życie?

Czy jestem wierna, posłuszna Jezusowi?

Czy modlę się do Boga Ojca przez wstawiennictwo Jezusa?

Czy doświadczając mojej góry Tabor, całkowicie ufam Jezusowi i powierzam się Mu?

Zapewne wielu z nas miało szczególne doświadczenie Boga, które odcisnęło się znacząco w naszym życiu, pamięci. To spotkania niezwykłe, po nich nie sposób pozostać takim samym człowiekiem. Cudowna przedziwna siła, moc, miłość Boża przemienia delikatnie całe nasze dotychczasowe jestestwo, burząc, ale nigdy nie łamiąc naszych przyzwyczajeń, nawyków, przywiązań, wyzwalając z osądów, niedowiarstwa, samowystarczalności.

"Stając się przez chrzest uczestnikami zmartwychwstania zapowiedzianego w momencie przemienienia, chrześcijanie są powołani już tu na ziemi do ustawicznego przemieniania się wskutek działalności Pana, oczekując na moment całkowitej przemiany, łącznie z ciałem, w chwili paruzji. Jak długo zaś uczestniczą tu na ziemi w cierpieniach Chrystusa , każde ich  prawdziwe spotkanie z Panem Jezusem odgrywa mniej więcej taka rolę w podtrzymywaniu ich wiary, jak przemienienie w podtrzymaniu wiary uczniów".

Słownik Teologii Biblijnej 

Boże, choć Cię nie pojmuję/ Jednak nad wszystko miłuję.

Proszę Cię Panie, aby moje uprzedzenia, nietolerancja ustąpiły zrozumieniu, pokojowi serca, sprawiedliwości, miłości, pokorze, miłosierdziu, dzieleniu się Ewangelią z każdym bliźnim.

 

Więcej komentarzy na profeto.pl

 

 

.