teraz gra
BARTEK JASKOT TRIO Tesknie
ks. Lucjan Dyka: Dydaktyka ewangelizowania

Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. 

Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.

 

Kiedy podczas studiów pozna się już treści związane z daną dyscypliną wiedzy, to zwykle przychodzi czas, kiedy trzeba się nauczyć, jak o tym uczyć innych. Nazywamy to dydaktyką szczegółową. Fragment dzisiejszej ewangelii jest właśnie taką lekcją dydaktyki. Jezus nie mówi o Prawie, ale o tym, w jaki sposób należy je uczyć innych. Ma to być nauka integralna, nie wybiórcza. Ma prowadzić do praktyki życia (wypełnianie prawa). Nakłada też Jezus na nauczycieli obowiązek zachowywania Prawa. Słowa bowiem tylko pouczają, a przykłady pociągają. 

 

Więcej komentarzy na profeto.pl

 

 

.