teraz gra
Radio Profeto 92,1 FM
Sympozjum naukowe: Na progu słowa. Odkryć na nowo sens milczenia - 2019-05-25 (audio)

Organizatorem sympozjum jest Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach oraz Katedra Ekumenizmu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 

Zapraszamy do słuchania!

Dźwieki:

1. Konferencja I ks. dr Krzysztof Napora SCJ (KUL) - Milczenie Boga w Piśmie Świętym

1a. Pytania i odpowiedzi.

2. Konferencja II - ks. prof. zw. dr hab. Zygfryd Glaeser (UO) - Teologia między słowem i milczeniem

3. Konferencja III - ks. dr hab. Marek Tatar, prof. UKSW (UKSW) - Milczenie w życiu duchowym człowieka w hałasie ponowoczesności

3a. Pytania i odpowiedzi.

4. Konferencja IV – ks. prof. dr hab. Henryk Sławiński (UPJPII) - Słuchanie – niezbędny czynnik ewangelizacji

4a. Pytania i odpowiedzi.

5. Konferencja V – ks. dr hab. Marcin Składanowski, prof. KUL (KUL) - Milczenie i słowo w dialogu ekumenicznym

5a. Pytania i odpowiedzi.

6. Konferencja VI – ks. dr Zdzisław Klafka CSsR (WSKSiM) - Milczenie nie zawsze jest złotem. Granice milczenia

 

 

.