teraz gra
Radio Profeto 92,1 FM
Trzeźwe Poranki, 2017-12-18 (audio)

Audycja nr 1 – Początki choroby alkoholowej – emisja 18.12.2017;

godz. 2.00;7.00; 11.30; 14.30; 17.30; 22.30

W audycji umieszczono informacje o tym jakie są przyczyny choroby alkoholowej i predyspozycje indywidualne do jej wystąpienia u konkretnej osoby. Omówiono także przebieg choroby alkoholowej i motywy nadużywania alkoholu. Osadzeni dzielą się swoimi doświadczeniami tzw. „początków picia” mówiąc o piciu dla towarzystwa i akceptacji rówieśników, ciekawości, problemach rodzinnych, złym wpływie środowiska domowego i lokalnego. 

 

 

 

.