teraz gra
MICHAL KROL Jestes Bogiem cudow
Totus Tuus, 2017-05-12 (audio)

Dziś w programie nauczanie społeczne papieża Jana Pawła II - w kontekście encykliki Centessimus Annus. Powiemy o okolicznościach jej powstania i o tym jakie treści niesie: czy papież był kapitalistą?

Jaki jest obraz katolickiej nauki społecznej Jana Pawła II, czym jest własność prywatna i co to takiego powszechne przeznaczenie dóbr?

Zaprasza Łukasz Ofiara. 

 

 

 

.