teraz gra
Pielgrzymka. Dzień III. Studio, 2016-08-08 (audio)

Studio wieczorne po Apelu w Błotnicy